Beställning med kupongkod

Om du har fått en rabattkod eller en föreningskod och vill använda rabatten eller förmånen, lägger du till koden i fråga medan du beställer under punkten “ange kupongkod”. Rabatten/förmånen ska användas i samband med beställning, vi beviljar inga rabatter/förmåner i efterskott.